Triết lý kinh doanh

triet-li-kinh-doanhSự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ do Công ty cung cấp là một trong những yếu tố quan trọng nhất tạo nên sự thành công cho Công ty. Do vậy, trong mọi hành động, hãy nghĩ về và thoả mãn nhu cầu của khách hàng trước.

Uy tín và thương hiệu là tài sản quan trọng nhất của Công ty nói chung và nhân viên của Công ty nói riêng, tài sản đó rất khó mới có thể gây dựng được nhưng lại rất dễ dàng bị mất đi nếu chúng ta không nỗ lực giữ gìn và phát triển nó.

Phong cách làm việc chuyên nghiệp là điều chúng tôi luôn hướng đến mỗi ngày.

Giới thiệu PIMD

PIMD là công ty con của Petrosetco, được thành lập vào tháng 1/2010.

Lĩnh vực kinh doanh

PIMD là đơn vị cung cấp hạt nhựa, xơ sợi có uy tín trên thị trường.

Tin tức

Tổng quan thị trường Polypropylene
Tin tức công ty PIMD