Hệ thống tôn chỉ

he-thong-ton-chi

Tầm nhìn
Trở thành nhà thương mại, phân phối hạt nhựa, xơ sợi và sắn lát uy tín nhất tại thị trường Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Sứ mệnh
Tiên phong trong mọi hành động để cung cấp chất lượng dịch vụ vượt trội và đảm bảo lợi ích tối ưu cho khách hàng, đối tác và người lao động.

Giá trị cốt lõi
Quyết liệt – Chuyên nghiệp – Nhân văn – Hiệu quả

Giới thiệu PIMD

PIMD là công ty con của Petrosetco, được thành lập vào tháng 1/2010.

Lĩnh vực kinh doanh

PIMD là đơn vị cung cấp hạt nhựa, xơ sợi có uy tín trên thị trường.

Tin tức

Tổng quan thị trường Polypropylene
Tin tức công ty PIMD