dd-det-soi
(Tiếng Việt) Thúc đẩy giao thương Dệt – Sợi giữa Việt Nam – Ấn Độ

(Tiếng Việt) Ngày 18/2 tại TP.HCM, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh TP.HCM phối hợp với Hội đồng Xúc tiến xuất khẩu sản phẩm dệt Cotton Ấn Độ (TEXPROCIL)…

About us

PIMD is a subsidiary of Petrosetco, was founded in 1/2010.

Business Sectors

PIMD is a unit providing plastic resin, fibers, and tapioca chips reputation in the market.

News

Polypropylene Market Overview
PIMD News