dd-bong-soi
(Tiếng Việt) Giá bông, sợi nhập khẩu tăng

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

dd-xo-soi-trong-nuoc
(Tiếng Việt) Đẩy mạnh tiêu thụ xơ sợi trong nước

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

dd-nha-may
(Tiếng Việt) Nhà máy xơ sợi polyester đầu tiên của Việt Nam

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

dd-cung-ung
(Tiếng Việt) Dệt may có thêm nguồn cung xơ sợi nội

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

About us

PIMD is a subsidiary of Petrosetco, was founded in 1/2010.

Business Sectors

PIMD is a unit providing plastic resin, fibers, and tapioca chips reputation in the market.

News

Polypropylene Market Overview
PIMD News