dd-nhua-tong-hop
(Tiếng Việt) Giá nhựa Châu Á suy giảm do sức mua chậm

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

dd-nhua-pp
(Tiếng Việt) Nhà sản xuất Trung Quốc tăng giá chào PP đối với thị trường Việt Nam

(Tiếng Việt) Trong cuộc trò chuyện, một thương nhân Việt Nam thông báo về mức giá chào PP mới tại thị trường trong nước.

About us

PIMD is a subsidiary of Petrosetco, was founded in 1/2010.

Business Sectors

PIMD is a unit providing plastic resin, fibers, and tapioca chips reputation in the market.

News

Polypropylene Market Overview
PIMD News