dd-nhap-khau
(Tiếng Việt) Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu chính giảm

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

dd-xuatkhau-nhuapp
(Tiếng Việt) Việt Nam xuất khẩu hạt nhựa PP đầu tiên ra thị trường

Theo kế hoạch, từ đây đến cuối năm, Nhà máy…

dd-hangnhua
(Tiếng Việt) Xuất khẩu nhựa sẽ đạt kỷ lục 1 tỷ USD

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

About us

PIMD is a subsidiary of Petrosetco, was founded in 1/2010.

Business Sectors

PIMD is a unit providing plastic resin, fibers, and tapioca chips reputation in the market.

News

Polypropylene Market Overview
PIMD News