Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 3, Đường 25B, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 061.3560309 – Fax: 061.3560311

Công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí – PVTEX

Địa chỉ: Lô CN5.5 A Khu Công nghiệp Đình Vũ – Phường Đông Hải 2 – Quận Hải An – Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 031.3614615 – Fax: 031.3614623
Website: www.pvtex-dv.vn

Giới thiệu PIMD

PIMD là công ty con của Petrosetco, được thành lập vào tháng 1/2010.

Lĩnh vực kinh doanh

PIMD là đơn vị cung cấp hạt nhựa, xơ sợi có uy tín trên thị trường.

Tin tức

Tổng quan thị trường Polypropylene
Tin tức công ty PIMD