Công ty TNHH Lọc Hoá Dầu Bình Sơn – BSR

Trụ Sở chính: Số 208 – Đại lộ Hùng Vương – Thành phố Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: (84-55)3825825 – Fax: (84-55)3825826
Website: www.bsr.com.vn

Giới thiệu PIMD

PIMD là công ty con của Petrosetco, được thành lập vào tháng 1/2010.

Lĩnh vực kinh doanh

PIMD là đơn vị cung cấp hạt nhựa, xơ sợi có uy tín trên thị trường.

Tin tức

Tổng quan thị trường Polypropylene
Tin tức công ty PIMD